Dostarczyć dobrą usługę HR!

Czy to jest Twój cel?

Jeżeli tak to jesteś w dobrym miejscu, bo nasz też!
Pracując w HR musimy zmierzyć się z wyzwaniami dzisiejszego świata takimi jak ciągle zmieniające się potrzeby, niedostatek specjalistów czy konieczność zrozumienia potrzeb przyszłych pracowników naszej firmy.
Przedstawiamy szkolenie dla zespołów HR, które sprawi, że z łatwością poradzisz sobie z tymi wyzwaniami, a także uczyni codzienną pracę o wiele łatwiejszą i bardziej efektywną. W trakcie tego czasu dowiesz się, w jaki sposób zwinne podejście (“agile”) może zrewolucjonizować twoją pracę. 

Chcemy abyś zgłębił(-a) wiedzę z takich obszarów jak:

 • zwinne organizacje,
 • Scrum w zespołach HR,
 • Kanban w zespołach HR,
 • przydatne obszary Design Thinking,
 • wprowadzenie do typów pracy.

Uczestnicy po szkoleniu: 

 • Potrafią określić charakterystykę organizacji zwinnych, 
 • Umieją zastosować założenia pracy w zespołach zwinnych, 
 • Wiedzą jak wykorzystać metodę Scrum w HR, 
 • Wiedzą jak wykorzystać metodę Kanban w HR (i w Scrumie), 
 • Praktycznie potrafią zastosować podział pracy i uruchomić proces zwinnej pracy, 
 • Wiedzą jak współpracować w zespołów zwinnych, 
 • Umieją zastosować Design Thinking, w szczególności Value Proposition Design, w procesie definiowania usługi, którą świadczą na rzecz organizacji.

Agenda Szkolenia 

MODUŁ 1: Wprowadzenie

 • Zwinność – metoda, framework czy kultura?
 • Manifest zwinnego HR i wartości za nim stojące, 
 • Zwinność – warunek konieczny ale niewystarczający do sukcesu.
 • Eksperyment w usłudze.

MODUŁ 2: SCRUM jako metoda realizacji usług zespołu HR

 • Założenia metody, wartości i role, Wprowadzenie do frameworka Scrum, 
 • Zespół HR a wydarzenia Scrum, 
 • Zespół HR a odpowiedzialności w Scrum, 
 • Zespół HR a artefakty w Scrum, 
 • Cel Produktu, Cel Sprint, Definicja ukończenia, 
 • Rodzaje pracy a Sprint.

MODUŁ 3: Jak opanować „bieżączkę” i znaleźć przestrzeń dla nowych pomysłów

 • Czym jest Kanban i jak go wdrożyć?
 • Kanban jako narzędzie do organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Kanban jako narzędzie pracy w Sprincie,
 • Metody ustalania i realizacji priorytetów.

MODUŁ 4: Wstęp do Design Thinking. Czyli jak wybrać odpowiedni produkt?

 • Założenia idei i metody,
 • Proces Design Thinking na przykładzie Value Proposition Design.

Metody szkolenia

Praktyka to gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty w podgrupach Teoria to interaktywne wykłady, podczas, których omawiamy zagadnienia. Wymiana doświadczeń i praca na realnych case’ach w postaci dyskusji oraz sesji rozwiązywania problemów.

Szkolenie Agile HR stworzone zostało dla:

 • Managerów Działu HR
 • Specjalistów ds. rekrutacji,
 • Zespołów rekrutacyjnych,
 • Pracowników działów HR,
 • HR Business Partnerów i Head Hunterów,
 • Scrum Masterów pragnących wspierać zespoły HR.